Team

Het team van de Hofstee bestaat dit jaar uit 38 medewerkers. Dit zijn leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, onderwijsondersteuners, stagiaires en administratieve medewerkers. Samen geven we het onderwijs op de Hofstee elke dag weer zijn vorm.

Management


Marco van Bers
 Directeur

Teamcoördinatie

 
Judith Balemans
 Bouwcoördinator 

Zorg

     
 Karlijn Kop    Rebecca Muller
Intern Begeleider Onderbouw   Intern Begeleider Bovenbouw

Administratie

 
 Mylène Voermans
Administratief Medewerkster