Visie en missie

Uw kind brengt een belangrijk deel van de dag door op school. In dat schoolgebouw bevindt zich de samenleving in het klein. De samenleving in al zijn verschijningsvormen met al zijn mooie en soms ook minder mooie kanten. Het is daarom voor u als ouder/ verzorger belangrijk om te weten, waar we als school voor staan. Onderstaande uitspraken geven dit kernachtig weer.


De Hofstee, waar onze kinderen het beste uit zichzelf leren halen.

De Hofstee is een veilige plaats voor iedereen.

Kernwaarden en -kwaliteiten

Daarnaast geven enkele woorden onze kernkwaliteiten en –waarden weer.