Schooltijden

Wij hanteren onderstaande schooltijden:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.00 uur. De bel gaat om 8.25 uur.
De kinderopvangcentra sluiten aan op de schooltijden.