Schooltijden

Er besloten dat het continurooster gehandhaafd wordt tot de kerstvakantie 2020 waardoor de schooltijden tijdelijk anders zijn:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.00 (exclusief inloop)
De kinderopvangcentra sluiten vanaf na de zomervakantie 2020 aan op de schooltijden.

Onderstaande is momenteel door de omstandigheden niet van toepassing: 
Onze schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45u. - 12.15u.
13.15u. - 15.15u. 

Woensdag
08.45u. - 12.30u. 

's Ochtends tijdens de inloop komen alle kinderen tussen 8.35 en 08.45 uur de school binnen. Ook ouders zijn dan welkom. Zij mogen hun kind naar de klas begeleiden. De leerkracht is daar aanwezig. Om 8.45 uur beginnen de lessen en verlaten de ouders de school. Ieder kind dient dan aanwezig te zijn. ’s Middags start de inloop om 13.05 uur. De lessen beginnen dan om 13.15 uur.