Schooltijden

Onze schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45u. - 12.15u.
13.15u. - 15.15u. 

Woensdag
08.45u. - 12.30u. 

's Ochtends tijdens de inloop komen alle kinderen tussen 8.35 en 08.45 uur de school binnen. Ook ouders zijn dan welkom. Zij mogen hun kind naar de klas begeleiden. De leerkracht is daar aanwezig. Om 8.45 uur beginnen de lessen en verlaten de ouders de school. Ieder kind dient dan aanwezig te zijn. ’s Middags start de inloop om 13.05 uur. De lessen beginnen dan om 13.15 uur.