Inschrijven

Ouders van kinderen melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is wettelijk niet toegestaan.

Wel kan er een vooraanmelding worden gedaan. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen.
U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Stap 1: Oriënteren

De eerste belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. In deze fase kunt u een afspraak maken voor een rondleiding bij ons op school en een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het onderwijs van KBS De Hofstee en kunnen wij uw vragen beantwoorden.
Na afloop krijgt u het (voor)aanmeldformulier voor onze school mee.

Stap 2: Aanmeldformulier

Op het aanmeldformulier vragen wij aan u een aantal basisgegevens. Als u zich bij onze school aanmeldt, zien wij onszelf ook als uw voorkeursschool. De school van uw voorkeur heeft namelijk de zorgplicht in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden of dat een andere school meer passend is.

Het aanmeldformulier dient u minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt in te leveren bij de administratie van onze school.

Stap 3: Inschrijfformulier

Indien u onze school als voorkeurschool heeft genoteerd op het aanmeldformulier en uit ons onderzoek blijkt (zie beleid voor toelating/weigering) dat wij uw kind de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft, ontvangt u uiterlijk 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt het inschrijfformulier. Dit is afhankelijk van het moment van aanmelding.

Het ondertekende inschrijfformulier dient u z.s.m. in te leveren bij de administratie van onze school. U moet het burgerservicenummer (BSN) van uw kind invullen op het inschrijfformulier. De school moet controleren of dit correct is ingevuld, neem hiervoor het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw kind mee. Of het bewijs van uitschrijving als uw kind naar een nieuwe school gaat. Na het inleveren van het ondertekende inschrijfformulier is uw kind definitief ingeschreven.

Stap 4: Kennismaken met leerkracht en klas

Als u uw kind bij KBS De Hofstee heeft ingeschreven, gaat het verder als volgt:

  • Na het inleveren van uw aanmeldingsformulier krijgt u een bevestiging van inschrijving via de mail vanuit de administratie.
  • Acht weken vóór uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een mail met vragen rondom de laatste nieuwe informatie die belangrijk is vooraleer uw kind bij ons op school start (zogenaamd intakeformulier).
  • Na dit mailtje wordt uw kind ingedeeld in een groep. U krijgt hier dan zo snel mogelijk bericht van.
  • Daarna zal de leerkracht, waar uw zoon/dochter bij in de klas komt, met u contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Hier bespreekt u samen eventuele belangrijke informatie en wanneer de drie oefenmomenten kunnen plaatsvinden (een ochtend, een middag en een hele dag). Alsook krijgt u de belangrijkste informatie zodat er een prettige start kan van maken samen met uw kind.

Dit is voor veel mensen nieuw en altijd een spannend. Aarzel dus niet om bij vragen ons te bellen of mailen zodat wij u kunnen helpen bij eventuele onduidelijkheden.

Fijne start gewenst!!